Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

Stella – driftstopp

Genomförs: 6 April kl 16:30 - 6 April kl 23:59

Beskrivning:

Intraservice utför underhållsarbete.

 Driftstopp i system Stella onsdag 6 april kl. 16:30

Stängningen beror på uppgradering till ny version.

 

Stella öppnas igen den 7 april med en ny version.

 

Den nya versionen innehåller mindre justeringar.

Bland annat sker en förbättring i åtgärdshanteringen för Stella.

När du kompletterat eller redigerat en händelse i Stella idag kommer automatiskt en dialogruta upp om att lägga till en åtgärd. Denna dialogruta har i den nya versionen istället ersatts med en fråga om du vill lägga till en åtgärd.

Har du redan lagt till en eller flera åtgärder i händelsen får du inte denna fråga vid redigering eller komplettering av en händelse.

 

Svarar du "Inte nu" på frågan ovan stängs dialogrutan och du är tillbaka i händelsens handlingsplan. Svarar du "Ja" kommer en dialogruta upp om att lägga till en åtgärd till händelsen. Knapparna har förtydligats i denna dialogruta.

 Senast ändrat: 7 April kl 16:30
Publicerades: 31 March kl 10:20

${loading}