Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

Datorhjälpen - driftstopp

Genomförs: 18 August kl 18:00 - 18 August kl 21:00

Beskrivning:

Datorhjälpen – driftstopp torsdag 18 augusti kl. 18-21

Intraservice utför underhållsarbete.

Torsdag den 18 augusti kl. 18-21 uppdateras Datorhjälpen till senaste versionen.

Under tiden som arbetet pågår kommer Datorhjälpen i perioder att inte gå att nå. Detta gäller både besökare och guideproducenter. Planera inget arbete med dina guider under den här tiden.

Datorhjälpen uppdateras till den senaste versionen för att vi ska få tillgång till ny funktionalitet och förbättringar samt för att fel ska rättas till.

Den stora nyheten är ett helt nytt redigeringsverktyg för steg-för-stegguider. Användargränssnittet är nu samma som övriga guidetyper och funktionaliteten i stort sett densamma som i det gamla verktyget så du kommer att känna igen dig. Alla funktioner är inte överflyttade än, men de mest använda är med i denna versionen. En nyhet är att det nu går att lägga till pratbubblor och textrutor i importerade filmklipp.

När du öppnar en guide som är skapad i det gamla redigeringsverktyget får du en fråga om att konvertera guiden. Svara JA på den. Publicera sedan guiden för att spara den i det nya formatet.
Se en introduktion om det nya redigeringsverktyget

När du skapar nya sektioner i sektionstextguider så är standardbredden nu satt till "Mellan" (var tidigare "Smal"). Om du kommer att använda textceller som fyller hela sektionens bredd så är det i bredaste laget för att läsbarheten ska bli bra. Ändra i så fall till "Smal". Om du oftast skapar fullbreda textceller så spara gärna en mall med en smal sektion som innehåller en textcell. Då kan du använda mallen i fortsättningen och vet att det alltid blir den smala sektionsbredden som används.

Det går nu att lägga in bakgrundsbilder på sektioner och textceller i sektionstextguider. Använd det här med försiktighet och tänk alltid på läsbarheten! Stadens grafiska profil avråder från text i bild. Och beakta även olika skärmstorlekar. Det som funkar på stor skärm funkar ofta inte på liten skärm.

Textceller i sektionstextguider har nu marginaler satta som standard. Det underlättar när du lägger färgplattor bakom texten eftersom texten inte går ända ut till kanten.

Det går nu att exportera guider som SCORM-kurser. Gäller endast steg-för-steg- och snabbguider samt klassiska textguider.

Det går nu att spela in ljudet från en mikrofon när du skapar snabbguider. Det här gör att snabbguiden blir ännu mer lik steg-för-stegguider. Den stora skillnaden är att du inte har några redigeringsmöjligheter i snabbguider. Rekommendationen är därför att i första hand använda snabbguider när du har färdiga filmer som skapats utanför Datorhjälpen.

Behörighetshanteringen läser nu av kategorier bättre vilket leder till att du bara kan redigera guider vars kategorier du har behörighet för. Om du upptäcker att du inte längre kan redigera guider som du kunnat redigera tidigare så hör av dig till systemförvaltningen.

Undertexter i snabb- och steg-för-stegguider visas nu på ett bättre sätt.

Sökfunktionen har förbättrats.Senast ändrat: 19 August kl 16:30
Publicerades: 16 August kl 11:03

${loading}