Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

Staden-mobil – automatiskt skärmlås på iPhone - 6 dec

2021-12-31

För de användare i staden som har en iPhone som staden-mobil, kommer en inställning att ändras den 6 december.

Ny inställning av skärmlåset:

  • Skärmlåset kommer att ändras från valfritt till tvingande.
  • Skärmlåset kommer automatiskt att gå på efter två minuters inaktivitet.
  • Om någon användare har valt ett annat värde kommer värdet ändras till två minuter.
  • Har man stängt av skärmlåset helt kommer det slås på efter två minuters inaktivitet.

${loading}