Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

SAMSA IT-tjänst – byte av distansmötesplattform 23 nov

2021-11-24

Byte av distansmötesplattform i SAMSA IT-tjänst till Cisco VMR kommer att ske klockan 16.00 på tisdag den 23 november.

SAMSA IT-tjänst används vid in och utskrivning från sluten hälso- och slutenvård samt Samordnad individuell plan (SIP). Flertalet av möten i SAMSA IT-tjänst sker via distansmötesteknik. I SAMSA IT-tjänst finns en funktion (snabbknapp) för att automatiskt skapa distansmöteslänkar oberoende av vilken part som initierar mötet. Idag används Skype för företag som videoplattform bakom möteslänkarna i SAMSA IT-tjänst och driftas av VGR-IT.

Produkten Skype för företag kommer att avvecklas innan årsskiftet och SAMSA IT-tjänst behöver byta teknisk lösning vid skapande av möteslänkar. Produkten Cisco VMR driftas och hanteras av VGR-IT på samma sätt som Skype för företag.

För de som har behov av att ställa frågor rörande teknik/säkerhetsnivåer/tester med mera kommer vi erbjuda ett mötestillfälle på onsdag den 10 november mellan klockan 8.30 till 9.30 via video. Anmäl ert deltagande och för att få möteslänk genom att skicka ett epostmeddelande till info.samsa@vgregion.se.

Inför bytet finns det möjlighet att verifiera att er IT-utrustning klarar den nya mötestekniken genom att begära en möteslänk från GITS förvaltning för egna lokala tester. Skicka ett epostmeddelande med en önskan om en temporär möteslänk i VMR för att verifiera funktionen i er lokala IT-miljö. Skicka ett epostmeddelande till info.samsa@vgregion.se.

Har du ytterligare frågor, vänd dig till:
Lisethe Svanström

${loading}