Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

Treserva – Historikmodulen är åter i funktion

2021-10-31

Historikmodulen är åter i drift. För kunna lösa problemen med Historikmodulen har kopplingen mellan behörigheter i Treserva och behörigheter i Historikmodulen brutits. Intraservice har manuellt tilldelat behörighet till samtliga LVS inom myndighet IFO, FFS och ÄVO. LVS behöver skicka in ett ärende till supporten för att få sina inloggningsuppgifter och kunna använda sig av Historikmodulen.

Behörigheter till Historikmodulen tilldelas fortsättningsvis av Intraservice. Om en medarbetare ska ha behörighet till Historikmodulen skickas en beställning med medarbetarens STADEN-inloggning in till supporten, ingen blankett krävs.

Då denna lösning för tillfället är kortsiktig rekommenderas att beställningar för behörighet till Historikmodulen enbart skickas in för förste socialsekreterare och arkivredogörare.

Har du frågor, kontakta Anders Engvall, Sophia Palm eller Carina Nordgren.


${loading}