Serviceportalen

Servicenivåer på kommungemensamma tjänster

Servicenivå

Innehåll

Åtgärdstid

Guld

Tillgänglighetstid:
Vardagar 08:00-22:00 samt helger 09:00-19:00

Tillgänglighet:
99%

Servicetid:
Vardagar 08:00-16.30
(Från 07.00-08.00 samt 16.30 fram till 19.00 endast Service Desk.) Akuta ärenden vardagar 19.00-21.00 samt helger
09.00-15.00

Avbrottsfrekvens:

Max 1 avbrott per månad, max 4 timmars avbrottstid per månad samt max 6 avbrott under en 12-månadersperiod.

Servicefönster:
Natten till söndag
Brådskande: max 4t
Hög: max 6t
Normal: max 12t
Silver

Tillgänglighetstid:
Vardagar 08:00-19:00 samt helger 09:00-15:00

Tillgänglighet: 99%.

Servicetid: Vardagar 08:00-16.30
(Från 07.00-08.00 samt 16.30 fram till 19.00 endast Service Desk.) Akuta ärenden vardagar 19.00-21.00 samt helger
09.00-15.00

Avbrottsfrekvens:
Max 2 avbrott per månad, max 12 timmars avbrottstid per månad samt max 12 avbrott under en 12-månadersperiod.

Servicefönster: Natten till söndag

Brådskande: max 6t
Hög: max 12t
Normal: max 24tBrons

Tillgänglighetstid:
Vardagar 08:00-16:30

Tillgänglighet: 99%

Servicetid: Vardagar 08:00-16:30

Avbrottsfrekvens:
Max 2 avbrott per månad, max 24 timmars avbrottstid per månad samt 12 avbrott under en 12-månadersperiod.

Servicefönster: söndag förmiddag [1]

Brådskande: max 12t
Hög: max 24t
Normal: max 40t
[1] Även tjänster som har beställt servicenivån ”Guld” eller ”Silver” kan få uppdateras söndag förmiddag under förutsättning att tjänsten ej bryts exempelvis vid klustrad miljö.
 
För alla servicenivåer gäller följande:
- Drifttiden är 24/7/365
- Vid förfrågan av utvecklings- och tilläggsuppdrag från Beställaren skall Utföraren svara inom 14 dagar med lösningsförslag, tidplan och kostnad.
- Övervakning & prestandamätningar sker under drifttiden.
- Vid incident där flera tjänster/system drabbas och prioritering av resurser behöver ske då ska Bilagan ”Verksamhetskritiska system” i den ”Generella Överenskommelsen” beaktas.


${loading}