Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

Förseningar på installationer av nätverksuttag

2021-12-31
Normalläge förväntas i januari 2022

Installationer av nätverksuttag kan bli fördröjda upp till en månad på grund av sjukdom hos stadens ramavtalsparter. Normalläge beräknas först i januari 2022.

${loading}