Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd för handläggning och beslut av vård och omsorg

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten ger stöd för handläggning och beslut gällande vård och omsorg enligt socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen samt tvångsvårdslagstiftningen och familjerättslagstiftningen.  

Du kan påbörja ärenden, dokumentera utredningar samt fatta beslut om bistånd, stöd och service och tvångsvård. Du kan också handlägga förenklad vårdbegäran och dokumentera utredningar och vårdåtgärder. Du kan även hantera avvikelser och delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det finns dessutom funktioner för att administrera utbetalningar, avgifter, ersättningar och arvoden samt registrera assistansbeslut från Försäkringskassan.  Det finns också möjlighet att överföra information för samordnad planering av insatser efter slutenvård. 

I tjänsten ingår förvaltning och utveckling av program och data utifrån en livscykelmodell och etablerade processer och rutiner. I detta ingår support och stöd till lokalt verksamhetsstöd (LVS).

Behov/nytta

Tjänsten bidrar till en effektiv och kvalitetssäkrad myndighetsutövning, vilket ökar kvaliteten, rättssäkerheten och patientsäkerheten för dem vi är till för.  

Tjänsten stödjer: 

  • socialtjänstprocessen 
  • hälso- och sjukvårdsprocessen 
  • processen för planering av insatser efter slutenvård 
  • ledningssystem för kvalitet - hantera avvikelse.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}