HS genomförande

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet ger stöd vid genomförande av kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen.

I IT-stödet PMO kan du journalföra vård och behandling, dokumentera genomförandet och se aktuell information om dina patienter. Du kan även hantera avvikelser och delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i IT-stödet Treserva.

I tjänsteerbjudandet ingår förvaltning och utveckling av program och data utifrån en livscykelmodell och etablerade processer och rutiner. I detta ingår support och stöd till lokala verksamhetsstöd (LVS).

Tjänsteerbjudandet stödjer

  • hälso- och sjukvårdsprocessen
  • ledningssystem för kvalitet – processen för hantering av avvikelse.

Behov/nytta

Stödet bidrar till ett effektivt och kvalitetssäkrat genomförande, vilket ger en ökad kvalitet och patientsäkerhet för dem vi är till för.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att använda tjänsteerbjudandet krävs

  • att det finns ett lokalt verksamhetsstöd (LVS)
  • utbildning i delegeringsmodulen och avvikelsehantering i Treserva
  • grundutbildning/LVS-utbildning i PMO
  • staden-konto
  • behörighet till berörda delar i Treserva samt PMO
  • tillgång till gbg3000-dator och internetuppkoppling. 

Förvaltning och utveckling av hårdvara, utrustning, internetuppkoppling och nät ingår inte i tjänsteerbjudandet.

Ägarskap och ansvar för information i de IT-stöd som används ligger hos verksamhetsansvariga inom respektive stadsdelsförvaltning.

Ytterligare information finns i "Ansvarsfördelning gemensamma serviceuppdrag för tjänster inom vård och omsorg"

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Fördelningsnyckel av stadsledningskontoret, (stadsdelsförvaltningar och social resursförvaltning).
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)