IFO genomförande

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet ger stöd vid genomförande av individ- och familjeomsorg samt etablering enligt socialtjänstlagen och lag om vård av unga.

I IT-stödet Treserva kan du ta emot och fördela uppdrag, journalföra vård och behandling, dokumentera genomförandet och se aktuell information om dina klienter. Du kan även skapa dokument, skicka och ta emot meddelanden samt hantera avvikelser och ta emot delegation av hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Du som arbetar inom boendestöd kan också göra daganteckningar och se genomförandeplaner i mobilen genom Treserva app. Du kan även registrera utförd tid och se dagplanering i mobilen genom PluGo app.

I tjänsteerbjudandet ingår förvaltning och utveckling av program och data utifrån en livscykelmodell och etablerade processer och rutiner. I detta ingår support och stöd till lokala verksamhetsstöd (LVS).

Tjänsteerbjudandet stödjer

  • socialtjänstprocessen
  • ledningssystem för kvalitet – processen för hantering av avvikelse.

Behov/nytta

Stödet bidrar till ett effektivt och kvalitetssäkrat genomförande, vilket ger en ökad kvalitet och klientsäkerhet för dem vi är till för.

Genom en ökad mobilitet skapas förutsättningar för en bättre kontinuitet, mer utförd tid av beviljad tid och för organisationen att bli en attraktivare arbetsgivare.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att använda tjänsteerbjudandet krävs

  • att det finns ett lokalt verksamhetsstöd (LVS)
  • utbildning i uppdragsmottagning/genomförande, delegeringsmodulen och avvikelsehantering i Treserva
  • staden-konto
  • behörighet till berörda delar i Treserva samt PluGo
  • tillgång till gbg3000-dator och internetuppkoppling
  • tillgång till telefon (mobilt stöd för vård och omsorg) – gäller enbart boendestöd. 

Förvaltning och utveckling av hårdvara, utrustning, internetuppkoppling och nät ingår inte i tjänsteerbjudandet.

Ägarskap och ansvar för information i de IT-stöd som används ligger hos verksamhetsansvariga inom respektive stadsdelsförvaltning samt Social resursförvaltning.

Ytterligare information finns i "Ansvarsfördelning gemensamma serviceuppdrag för tjänster inom vård och omsorg". 

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under vardagar: kl 09:00 - 15:00.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Fördelningsnyckel av stadsledningskontoret, (stadsdelsförvaltningar och social resursförvaltning).
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)