Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd för genomförande av vård och omsorg

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten ger stöd vid genomförande av vård och omsorg enligt socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och lag om vård av unga. 

Du kan se ta emot och fördela uppdrag, journalföra vård och behandling, dokumentera genomförandet och se aktuell information om dina brukare/klienter/patienter. Du kan även skapa dokument, ta emot och skicka meddelanden samt hantera avvikelser och delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.    

Du som arbetar inom hemtjänsten eller boendestöd kan även göra daganteckningar och registrera utförd tid direkt i din mobil. Du kan även se dagplanering och genomförandeplaner i mobilen.  

I tjänsten ingår förvaltning och utveckling av program och data utifrån en livscykelmodell och etablerade processer och rutiner. I detta ingår support och stöd till lokalt verksamhetsstöd (LVS).

Behov/nytta

Tjänsten bidrar till ett effektivt och kvalitetssäkrat genomförande, vilket ger en ökad kvalitet och patientsäkerhet för dem vi är till för. Genom en ökad mobilitet skapas förutsättningar för en bättre kontinuitet, mer utförd tid av beviljad tid och att bli en attraktivare arbetsgivare.   

Tjänsten stödjer: 

  • socialtjänstprocessen 
  • hälso- och sjukvårdsprocessen 
  • ledningssystem för kvalitet – hantera avvikelse.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}