IFO administration och uppföljning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet ger stöd för administration och uppföljning av individ- och familjeomsorg samt etablering enligt socialtjänstlagen, tvångsvårdslagstiftningen och familjerättslagstiftningen.

I IT-stödet Treserva kan du genomföra egenkontroll, granska dokumentation samt följa upp beslut, köpt vård, utbetalningar och avvikelser. Det finns också funktioner för boendesamordning (SPINK).

Lokala verksamhetsstöd (LVS) kan även utföra systemadministration och registervård.

I tjänsteerbjudandet ingår förvaltning och utveckling av program och data utifrån en livscykelmodell och etablerade processer och rutiner.  I detta ingår support och stöd till lokala verksamhetsstöd (LVS).

Tjänsteerbjudandet stödjer

  • socialtjänstprocessen
  • ledningssystem för kvalitet – genomföra egenkontroll
  • ledningssystem för kvalitet – förbättra processer och rutiner.

Behov/nytta

Stödet bidrar till en effektiv och kvalitetssäkrad administration och uppföljning, vilket ger en ökad kvalitet för dem vi är till för. Det skapar också förutsättningar för en effektivare användning av resurser.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att använda tjänsteerbjudandet krävs

  • att det finns ett lokalt verksamhetsstöd (LVS)
  • utbildning i statistik- och uppföljningsfunktioner i Treserva 
  • staden-konto
  • behörighet till berörda delar i Treserva
  • tillgång till gbg3000-dator och internetuppkoppling. 

Förvaltning och utveckling av hårdvara, utrustning, internetuppkoppling och nät ingår inte i tjänsteerbjudandet.

Ägarskap och ansvar för information i de IT-stöd som används ligger hos verksamhetsansvariga inom respektive stadsdelsförvaltning samt Social resursförvaltning.

Ytterligare information finns i ”Ansvarsfördelning gemensamma serviceuppdrag för tjänster inom vård och omsorg”.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Fördelningsnyckel av stadsledningskontoret, (stadsdelsförvaltningar och social resursförvaltning).
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)