Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd för administration och uppföljning av vård och omsorg

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten ger stöd för administration och uppföljning av vård och omsorg enligt socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, tvångsvårdslagstiftningen och familjerättslagstiftning.  

Du kan genomföra egenkontroll, granska dokumentation samt följa upp beslut, beslutad tid, utförd tid, köpta och sålda boendeplatser, köpt vård, utbetalningar, avvikelser och delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det finns också funktioner för boendesamordning. 

Lokala verksamhetsstöd (LVS) kan även utföra systemadministration och registervård.  

I tjänsten ingår förvaltning och utveckling av program och data utifrån en livscykelmodell och etablerade processer och rutiner. I detta ingår support och stöd till lokala verksamhetsstöd (LVS).

Behov/nytta

Tjänsten bidrar till en effektiv och kvalitetssäkrad administration och uppföljning, vilket ger en ökad kvalitet och patientsäkerhet för dem vi är till för. Det skapar också förutsättningar för en effektivare användning av resurser.   

Tjänsten stödjer: 

  • socialtjänstprocessen 
  • hälso- och sjukvårdsprocessen 
  • ledningssystem för kvalitet – genomföra egenkontroll 
  • ledningssystem för kvalitet – förbättra processer och rutiner.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}