Intraservices tjänster

Tjänsteområde: Vård och omsorg

Inom tjänsteområdet vård och omsorg ingår verksamheterna äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, funktionshinder, individ och familjeomsorg samt verksamhet som bedrivs inom social resurs.

Målsättningen är ”en välfärd som ger förutsättningar för ett självständigt liv samt service, vård och omsorg med rätt kvalitet”. Målet kan uttryckas i fyra grundläggande områden för den digitala utvecklingen, medborgarnyttor.

  • tillgänglighet och service
  • trygghet och säkerhet
  • kommunikation och samverkan
  • livskvalitet, självständighet, integritet.

Inom tjänsteområdet vård och omsorg pågår sedan 2012 ett arbete med processorienterad verksamhetsutveckling - ”Välfärdens processer”, där beslutade processer ligger till grund för verksamhetens krav på IT-stöd.

Arbetet med välfärdens processer har blanad annat sin grund i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som föreskriver att varje verksamhet som bedriver socialtjänst eller hälso- och sjukvård ska beskriva sina processer. Bilden nedan visar Göteborgs Stads visualisering av SOFS 2011:9. Den har beslutats av respektive berörd nämnd.

Verksamhetstjänster

Tjänsteområdet innehåller en eller flera tjänster. Varje tjänst har ett eller flera tjänsteerbjudanden. Nedan listas alla tjänster inom området.

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}