Intraservices tjänster

Tjänst: Lärmiljö

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten tillhandahåller funktionalitet för kommunikation, dokumenthantering, samverkan och digitala lärresurser.

Behov/nytta

  • Stöd i myndighetsprocessens och förskole-/ skolverksamhetens pedagogiska aktiviteter.
  • Samordnat pedagogiskt IT-stöd för alla skolformer.
  • Skapar möjligheter för nya arbetssätt.
  • Möjliggör likvärdighet för alla elever.
  • Möjliggör kommunikation skola/hem.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}