Stöd för att bedriva elevadministration för grundskola och grundsärskola

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Stöd för att bedriva elevadministration i grundskola riktar sig till dig som är handläggare eller beslutsfattare i grundskolan. Det ger dig stöd när det gäller ansökan och placering, fakturor och utbetalningar samt uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Tjänsteerbjudandet stödjer bland annat följande processer:

  • hantera ansökan till förskoleklass
  • administrativa rutiner i grundskola och grundsärskola och fritidshem
  • skolpliktsbevakning.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet stödjer myndighetsprocessens administrativa aktiviteter.

Stödet bidrar till

  • bättre underlag för verksamhetsansvariga att planera utifrån prognos
  • rättssäker hantering av fakturor och utbetalningar.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att använda stödet krävs stadenkonto och administrativ dator (PC).

Tjänsteerbjudandet hanterar klass 2-information.

Vid behov av support kontaktas Lokalt verksamhetsstöd (LVS).

LVS får skicka in supportärenden till Intraservice support.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Fördelningsnyckel av stadsledningskontoret (stadsdelsförvaltningar och utbildningsförvaltningen).
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)