Intraservices tjänster

Tjänst: Förskole- och skoladministration

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten tillhandahåller funktionalitet för pedagogisk administration, elevhälsans dokumentation, skolpliktsbevakning, ansökan och placering, fakturor samt stöd för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Behov/nytta

  • Stöd i myndighetsprocessens administrativa och pedagogiskt administrativa aktiviteter. 
  • Säkerställer skolans elevhälsoarbete.
  • Skapar en rättssäker process för elever i behov av stöd av elevhälsan.
  • Stödjer skolans processer inom elevhälsan.
  • Effektiv och tillgänglig service åt medborgarna.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}