Dokumentationsstöd för elevhälsa i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Dokumentationsstöd för elevhälsa i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan riktar sig till elevhälsans olika professioner.  Här kan du föra all dokumentation inom elevhälsan, på elev-, klass- och skolnivå. Det finns möjlighet att hämta ut statistik både när det gäller den medicinska delen och den övriga elevhälsan.
Tjänsteerbjudandet stödjer elevhälsans processer.

Behov/nytta

Dokumentationsstödet skapar en rättssäker och likvärdig process för elever i behov av stöd av elevhälsan. Det bidrar till skolans förebyggande hälsoarbete och ger underlag till planering av verksamheten.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att använda dokumentationsstödet krävs

  • stadenkonto och administrativ dator (PC)
  • att endast beslutade professioner inom elevhälsan får tillgång till programmet
  • att program beställs med attest
  • att endast behörig beställare har åtkomst till behörighetsbeställning.

Tjänsteerbjudandet hanterar klass 2-information.

Vid behov av support kontaktas Lokalt verksamhetsstöd (LVS) via telefonnummer: 78 400 eller e-post: pmosupport@intraservice.goteborg.se.

LVS får skicka in supportärenden till Intraservice support

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Ekonomimodellen
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)