Intraservices tjänster

Tjänst: IT-stöd för elevhälsa

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten tillhandahåller funktionalitet för journalföring och dokumentation inom elevhälsans olika professioner.

Behov/nytta

Säkerställer skolans elevhälsoarbete. Skapar en rättssäker process för elever i behov av stöd av elevhälsan. Stödjer skolans processer.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}