Intraservices tjänster

Välkommen till redovisningstjänster

Redovisningstjänster hanterar redovisningen för Göteborgs Stads fyra Socialförvaltningar samt Intraservice.

Tjänsten har upphört för dessa förvaltningar

För Förvaltningen för funktionsstöd, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen har tjänsten upphört. De uppmanas att istället kontakta sin egen förvaltnings motsvarande funktion enligt e-postadresserna här nedan:

Hur vi arbetar?

Arbetet är indelat i tre huvudprocesser:
Leverantörsreskontra - Kundreskontra - Redovisning och bokslut
(Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och varför). Nedan hittar du information och länkar till blanketter med mera, för varje process.

Lev.reskontra

På den här sidan hittar du blanketter för Lev. Vi arbetar bland annat med: 

 • Leverantörsfakturor
 • Behörighet i Proceedo
 • Delegering i Proceedo
 • Abonnemang 
 • Moms
 • Effektuering

Kundreskontra

På den här sidan hittar du blanketter för Kund. Vi arbetar bland annat med: 

 • Kundfakturor
 • Behörighet i Agresso
 • Manuella utbetalningar
 • Information om handkassaor
 • Intäktsredovisning

Redovisning och bokslut

På den här sidan hittar du kontaktvägar vid bokslut. Vi arbetar bland annat med: 

 • Bokslut
 • Övriga Redovisningsfrågor


Kontakta oss

Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller vanlig post. För att din fråga ska komma snabbt och till rätt person, ange den processgrupp din fråga tillhör. Om du är osäker på vart du ska vända dig med en fråga kan du läsa vår guide här.

E-post

Mejla till: support.intraservice@intraservice.goteborg.se
Ämne: RT och process

Viktigt! För att ditt ärende ska inkomma snabbt till oss ange ämne enligt nedan. 

 •  RT – Lev
 •  RT – Kund
 •  RT – Redovisning

Telefonsupport

Ring oss på: 031-368 68 00
Telefontider: vardagar 9.00 - 15.00

Genom tonval kopplas du till rätt processgrupp.

Ändrade telefontider kring helgdagar med mera informerar vi om i högerspalten på den här sidan under rubriken "På gång".

Vanlig post

Märk alltid kuvertet enligt nedan! Här finns de olika förvaltningsprefixen.
OBS! Attesterat underlag som avser kundreskontra ska skickas i original.

Intern post:

Redovisningstjänster
Prefix (NXXX)
Kund, Lev eller Redovisning
Intraservice

Extern post:

Redovisningstjänster
Intraservice
403 31 Göteborg

Vi har utvecklat våra arbetssätt 

Vi arbetar nu mer processorienterat än tidigare. Detta för att kunna ge en ännu bättre, kvalitativ och effektiv service till dig som kund. Klicka här för att läsa mer.

På gång

Nya tider för telefonsupporten från 2023-01-02: 9.00-15.00
${loading}