Vi utvecklar Office 365 tillsammans

Intraservice och stadens förvaltningar och bolag arbetar tillsammans för att utveckla Office 365, från behov till nytta i verksamheten.

Office 365 förändras hela tiden med nya funktioner, nya verktyg och nya arbetssätt. Det Office 365 vi använder idag är inte det samma som det Office 365 vi införde under 2017 och 2018. Office 365 innehåller också en mängd funktioner och verktyg som vi ännu inte börjat använda i staden. Staden arbetar därför tillsammans på ett strukturerat sätt i en utvecklingsorganisation för att fånga in behov kopplat till Office 365, analysera och prioritera behoven och lansera nya lösningar och förändra arbetssätt.

Utvecklingsorganisationen består av ett antal samordnande roller men huvuddelen av organisationen utgörs av medarbetare från respektive förvaltning och bolag. Arbetet delas in fyra processer:

 • Behov och beteende
  Hur ser användarnas behov ut? Vilka möjliga lösningar finns för behoven?
 • Omvärld och krav
  Vilka externa och interna krav finns på tjänsten? Det kan handla om tekniska förändringar, juridiska förändringar och så vidare.
 • Analys och prioritering
  Vilken nytta skapar lösningen? Prioritering av behoven. Vad ska vi satsa på först?
 • Realisering, lansering och lärande
  Leverera, lansera och följa upp lösningen tills nyttan är uppnådd.

På gång i Office 365

Office 365 förändras ständigt, vissa förändringar kan vi själva styra över medan andra bara är att anpassa sig efter. 

Här hittar du en lista med status för alla behov som lämnats in.