Övriga projekt inom tjänsteområde kommunikation

Tillgänglig videospelare

Inom tjänsteerbjudandet videoplattform genomför vi projektet Tillgänglig videospelare. Det är en översyn och ett införande av en ny videoplattform för att möta upp mot den skärpta EU-lagstiftningen inom tillgänglighet.

Sedan september 2020 skärptes kraven för offentlig verksamhet att tillgänggöra film till alla, oavsett funktionsvariation. EU-direktivet syftar till att öka den digitala tillgängligheten för alla medborgare.

En mer utvecklad videospelare och en förbättrad videoplattform ska förenkla arbetet för stadens medarbetare som arbetar med film att på ett effektivare sätt kunna tillgänglighetsanpassa film som skapas i Göteborgs Stad.

Mål

Målet med projektet är att kunna erbjuda en videotjänst för stadens medarbetare som arbetar med film. Tjänsten ska:

  • kunna erbjuda förbättrade lösningar för att skapa undertextning samt syntolkning.
  • bidra till att Göteborg Stad upplevs som en inkluderande stad där lika möjligheter ska ges till alla att ta del av information som ges via film.
  • bidra till ett snabbare arbetsflöde för medarbetare som arbetar med film.

Nyttor

En ny videoplattform ska förenkla och effektivisera medarbetarens arbete med att skapa tillgänglig film. Förbättrade och automatiserade funktioner för undertextning och syntolkning kommer bidra till en kostnadsbesparing för stadens verksamheter och därmed bidra till att minska kostnadsutvecklingen i Göteborgs Stad.

Införandet berör samtliga medarbetare i stadens som arbetar med kommunikation via film. En ny videoplattform påverkar därmed all film som idag publiceras på goteborg.se och intranätet.

Tidsplan

Införandet av ett nytt system är beräknat till 2021-04-30

Kontaktperson: Claes Johansson, Intraservice

Utveckling av Mina sidor på goteborg.se

I steg 1 kommer ett så kallat "kort" med medborgarens egen kontakt- och profilinformation att visas upp på medborgarens Mina sidor. Det underlättar för medborgaren eftersom hen då kan se vilka adressuppgifter staden har på medborgaren. I ett andra steg kommer en meddelandetjänst med möjlighet till kommunikation mellan handläggare och medborgare att utvecklas, där också medborgaren kommer att få en notifiering när det händer något i ärendet.

Tidplan
Steg 1 är planerat att lanseras i oktober, steg 2 har som mål att driftsättas årsskiftet 2020/21.

Projektet riktar sig främst till medborgare i staden, men även till servicevägledare på Kontaktcenter.

Kontaktperson: Therese Reinhold, Intraservice