Process- och organisationskartläggning samt ökad beställarkompetens

Projektet har under 2018 kartlagt processen för operativt inköp, hur organisationen för detta ser ut och hur kompetensen inom området är fördelad i staden.

Guide för att skatta den egna inköpsorganisationen

Stort tack till alla som ställt upp på olika sätt i projektarbetet!

För att uppnå full nytta av resultatet har:

  • En processgrupp för processen beställning till betalning har skapats. Processgrupp har i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla processen och säkerställa att den följs.

Klicka här för att läsa mer om gruppens arbete

  • En guide har tagits fram för hur ni i verksamheterna kan skatta er organisation och göra förändringar i hur ni arbetar med det operativa inköpet i er verksamhet. För att hjälpa er att arbeta vidare med de frågor som lyfts vad gäller organisationen för operativt inköp, har projektet som en sista leverans tagit fram en guide för att skatta den egna inköpsorganisationen för operativt inköp som ni är varmt välkomna att användas på hemmaplan för att uppnå effektivare, tryggare och mer enhetliga inköpsorganisationer i staden.

 Ladda ner guiden för självskattning (pdf)

Överlämning av projektet har skett till tjänsteforum operativt inköp som representerar stadens verksamheter och beställare av projektet.