Övriga projekt inom tjänsteområde ekonomi

Utveckling av enheten redovisningstjänster (samordnad redovisning)

Projektet stödjer enheten redovisningstjänster i övergång till en process- och kundinriktad organisation. Det ska leda till ett standardiserat arbetssätt kring processförbättringar.

Process- och kundinriktad organisation innebär att organisationen ska utgår utifrån processerna, men att det ska finnas en specifik utsedd person som samordnar respektive förvaltnings bokslut.

Hur organisationen konkret ska se ut och fungera tas fram först inom ramen för projektet. Införande startade hösten 2019.  

Projektledare: Katarina Pusa Jakobsson