Intraservices tjänster

Ny tjänst för måltid

Projektet syftar till att upphandla och införa ett eller flera system som ska stödja måltidsverksamheterna i Göteborgs Stad. Stort fokus ligger på ökad digitalisering för att stödja medarbetaren i vardagen. Den ökande digitalisering ska också medföra bättre/utökade tjänster för medborgaren.

Tjänsten omfattar samtliga stadsdelar, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och social resursförvaltning.


Varför behövs en ny tjänst för måltid?

Det finns flera anledningar till varför staden behöver en ny tjänst för måltid. Det gäller bland annat följande punkter:

  • Användbarheten upplevs låg av användarna.
  • Flertalet arbetsmoment stödjs inte fullt ut av nuvarande tjänst utan måste helt eller delvis utföras manuellt.
  • Insyn och tillgänglighet för medborgarna behöver förbättras.
  • Leverantören har beslutat att avsluta support och utveckling av Aivo by Mashie  2021-09-30.

Genomförda utvärderingar

Under våren skickade projektet ut enkäter till personal som arbetar med Matilda inom förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt Hisingen inom Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen.

Här kan du ta del av en sammanställningen av resultaten från enkäterna.

Äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd

Införandet för dessa två förvaltningar sker stegvis med ett geografiskt område i taget: Hisingen, sydväst, nordost och centrum.

Matilda är infört i verksamheter inom Hisingen, sydväst och nordost. Kvar är alltså centrum som börjar använda it-stödet 2 maj.

Förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen

Projektet har infört Matilda både inom förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Det enda som kvarstår är funktionen för specialkost. Planen är att funktionen ska vara på plats i Matilda och användas av verksamheten till hösten.

Utbildningsförvaltningen

Införandet av it-stödet Matilda inom utbildningsförvaltningen är genomfört. Förvaltningen tillsammans med Intraservice och leverantör har godkänt införandet. Det innebär att systemet är igång som det ska och verksamheten arbetar i Matilda.

Kontakt

Projektledare
Maria Eriksson, Intraservice

Projekt- och styrgruppsmedlemmar
Klicka här.

Vart vänder jag mig med frågor?

Skicka ett e-post till: maltid.tjanst@intraservice.goteborg.se


${loading}