Intraservices tjänster

Ny tjänst för måltid

Projektet syftar till att upphandla och införa ett eller flera system som ska stödja måltidsverksamheterna i Göteborgs Stad. Stort fokus ligger på ökad digitalisering för att stödja medarbetaren i vardagen. Den ökande digitalisering ska också medföra bättre/utökade tjänster för medborgaren.

Tjänsten omfattar samtliga stadsdelar, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och social resursförvaltning.


Varför behövs en ny tjänst för måltid?

Det finns flera anledningar till varför staden behöver en ny tjänst för måltid. Det gäller bland annat följande punkter:

  • Användbarheten upplevs låg av användarna.
  • Flertalet arbetsmoment stödjs inte fullt ut av nuvarande tjänst utan måste helt eller delvis utföras manuellt.
  • Insyn och tillgänglighet för medborgarna behöver förbättras.
  • Leverantören har beslutat att avsluta support och utveckling av Aivo by Mashie  2021-09-30.

Utbildningsförvaltningen

Styrgruppen för projektet har tagit beslut om att det är godkänt att påbörja införandet av Matilda i Utbildningsförvaltningen. Införandeplanen och utbildningsplanen är i full fart, och planen är att Utbildningsförvaltningen ska vara igång med måltidssystemet Matilda i början på maj månad. Dock kommer driftsättningen att ske utan funktionen att hantera svinn i det nya systemet. Denna funktion kommer att införas senare i höst.

Grundskole och Förskoleförvaltningen

Projektet har nu haft intervjuer med de lokala styrgrupperna och nu är det klart vilka kök som kommer att ingå i piloterna för förvaltningarna. Det är Torslanda produktionskök och dess mottagningskök/serveringskök för Grundskoleförvaltningen och Kulturhusets produktionskök och dess mottagningskök/serveringskök för Förskoleförvaltningen.

Det som ska göras härnäst är:

1: Några i respektive förvaltning får gå in och jobba med att kvalitetssäkra recepten för förvaltningarna i Matilda.

2: Projektet kommer att lägga upp kök, användare, kunder med mera i Matilda.

3: De lokala verksamhetsstöden (LVS) i respektive förvaltning kommer att skapa utbud, dvs prislistor som bland annat mottagnings- och produktionskök kan ta del av för sina beställningar.

4: En matsedel ska läggas upp i Matilda. De som ska jobba med detta har fått en kallelse till utbildning av sin lokala projektledare.Kontakt

Projektledare
Maria Eriksson, Intraservice

Projekt- och styrgruppsmedlemmar
Klicka här.

Vart vänder jag mig med frågor?

Skicka ett e-post till: maltid.tjanst@intraservice.goteborg.se


${loading}