Intraservices tjänster

Ny digital lärplattform

Projektet Ny digital lärplattform ska ta fram en ny digital lärplattform för förskola och skola i Göteborgs Stad för de tre skolförvaltningarna, förskole-, grundskole- och utbildningsförvaltningen.

Projektet kommer att ta tillvara på de delar och funktioner som fungerar bra i dagens lärplattform, ersätta det som kan bli bättre och komplettera med det som saknas.

De tre skolförvaltningarna leder projektet tillsammans med Intraservice.

Mer information om lärplattformen för dig på utbildningsförvaltningen

Aktuellt   Göteborgs Stads förskolor och skolor får ny lärplattform

Nu är upphandlingen för Göteborgs Stads nya lärplattform klar. I slutet av 2022 ska alla förskolor och skolor ha bytt från Hjärntorget och Ping pong till nya system. Förskola får systemet Unikum och grundskola, gymnasium och vuxenutbildning får systemet Vklass. 

Hjärntorget och Ping pong byts ut

Hjärntorget består av flera system, bland annat Ping pong. Endast Ping pong byts ut men samtidigt försvinner också det vi kallar Hjärntorget.

– Vi har arbetat länge med den här frågan och nu äntligen har vi fått ett beslut, säger Carina Helgesson Björk, verksamhetschef på Intraservice. – Det känns bra att så många har deltagit, både pedagoger, lärare, elever och vårdnadshavare.

Likvärdiga arbetssätt för medarbetare, delaktighet för vårdnadshavare

Målet med de nya systemen är att det ska bli enkelt och tydligt för alla som arbetar i dem och större delaktighet för vårdnadshavare. Förändringen ska också leda till mer likvärdiga arbetssätt.

– Jag känner mig trygg med att den nya lärplattformen motsvarar de behov som medarbetare, elever och vårdnadshavare har. Vi har också säkerställt att vi kan hantera barnens och elevernas personuppgifter på ett säkert sätt i de nya systemen, säger Per Wikström, avdelningschef för avdelningen kvalitet, samordning och utveckling på grundskoleförvaltningen.

Olika uppdrag och olika system

Förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har olika uppdrag och innehåll och får därför olika system som passar respektive verksamhets krav.

Vad är en lärplattform?

I en lärplattform kan barn/elever, vårdnadshavare och pedagoger/lärare ta del av det som finns dokumenterat om utvecklingen och lärandet för det specifika barnet eller eleven. De får tillgång till det som rör skolarbetet. En lärplattform är också informationskanal mellan förskolor och skolor och barn/elever och vårdnadshavare.

${loading}