Intraservices tjänster

Ny digital lärplattform

Projektet Ny digital lärplattform arbetar med att ersätta Hjärntorget i stadens förskolor och skolor.

För stadens förskolor kommer Unikum att ersätta Hjärntorget. För verksamheter inom grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen så blir det Vklass som ersätter Hjärntorget.

De tre skolförvaltningarna leder projektet tillsammans med Intraservice.

Mer information om lärplattformen för dig på utbildningsförvaltningen

Aktuellt 

Vi har nyligen kört igång pilotinförandet av både Unikum och Vklass. Nedan följer en sammanställning av vilka verksamheter och användare om ingår i piloterna. 

Unikum - förskoleförvaltningen

 • Pilot verksamhet:
  Den 10 januari började 13 pilotförskolor använda Unikum. Varje rektor har utsett en nyckelperson för sina förskolor som fått utbildning i det nya systemet. Inga vårdnadshavare ingår i piloten.

  Följande förskolor ingår i pilotinförandet av Unikum:
   • Lilla förjeharvsgatan
   • Trådgårdsgärdet
   • Måns Bryntessonsgatan
   • Lars Kaggesgatan
   • Varnhemsgatan
   • Prästgårdsgatan
   • Kärralundsgata
   • Danska vägen
   • Haga Nygatan
   • Östra Palmgrensgatan
   • Förskolevägen
   • Korsklevsgatan
   • Fjärdingsgatan
 • Breddinförandet verksamhet:
  Breddinförandet av Unikum i stadens förskolor är planerat till våren 2022. Införandet är uppdelat i tre grupper med en jämn fördelning över utbildningsområdena. 
 • Breddinförandet vårdnadshavare:
  Inga vårdnadshavare har tillgång till Unikum än, utan får vänta till hösten 2022.

Vklass - grundskoleförvaltningen

 • Pilot verksamhet, elever och vårdnadshavare:
  Den 10 januari började 2 pilotskolor använda Vklass.
  Elever och vårdnadshavare med barn på pilotskolorna får tillgång till Vklass den 21 februari.

  Följande skolor ingår i pilotinförandet av Vklass:
   • Svartedalsskolan
   • Landamäreskolan
 • Breddinförandet verksamhet, elever och vårdnadshavare:
  Breddinförandet av Vklass i övriga skolor och enheter inom grundskoleförvaltningen är planerat till höstterminen 2022.

Vklass - utbildningsförvaltningen

 • Pilot verksamhet, elever och vårdnadshavare:
  Den 10 januari började 4 pilotskolor använda Vklass.
  Elever och vårdnadshavare på pilotskolorna fick tillgång till Vklass den 9 februari. 

  Följande skolor ingår i pilotinförandet av Vklass:
   • Schillerska gymnasiet
   • Gymnasiesärskolorna Högsbodal och Rosenhöjd
   • Motorbranschens tekniska gymnasium 
   • Studium Restaurang och Trädgård (Skånegatan, Kommunal vuxenutbildning) (Startar under våren)
 • Breddinförandet verksamhet, elever och vårdnadshavare:
  Breddinförandet av Vklass i utbildningsförvaltningens övriga verksamheter är planerat till höstterminen 2022.
${loading}