Tidplan

I maj 2018 tecknade projektet avtal med leverantör, IST Administration. Hösten 2018 bestod i huvudsak av kravgenomgångar, utbildning, acceptanstester av det nya administrativa systemet IST Administration.

Inom ramen för projektet ligger också införande av digital närvarohantering i förskolan, fritidshem och familjedaghem. Tjänsten ingår i avtalen med IST.

Tidplanen för införandet av IST administration i punkter:

  • September 2020: Pilot för utbildningsförvaltningen (Katrinelundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet).

  • Oktober 2020: Breddinförandet resterande skolor inom utbildningsförvaltningen.

  • Februari 2021: Pilot för grundskoleförvaltningen

  • Augusti 2021: Införande för grundskoleförvaltningen.

  • Hösten 2021: Införandet för förskoleförvaltningen.

Tidplanen för införandet av digital närvarohantering i punkter:

  • Januari och mars 2019: Pilot 1 och 2 på förskoleförvaltningen (Valthornsgatans förskola, Bergartsgatans förskola och Teknikförskolan)
  • Augusti - september 2019: Införande på resterande förskolor inom Göteborgs Stad.
  • Familjedaghem - våren 2020.
  • Fritidshem - planering pågår.