Presentationsmaterial

Introduktion Delprojekt Beslutsstöd
Delprojekt Beslutsstöd - Workshop 1
Deltprojekt Beslutsstöd - Workshop 3
Delprojekt Beslutsstöd - Digitalisering 2.0 med Peyman Vahedi
Delprojekt Beslutsstöd - Fredrik Moeschlin från Findwise
Delprojekt Beslutsstöd - Stratsys presentation från workshop 4
NAIS - Stormöte 11 april 2018

Artiklar om NAIS

Artikel i nyhetsbrevet Service i staden, nr 5 2018: IST levererar nytt elevsystem
Artikel i nyhetsbrevet Service i staden, nr 8 2017: Upphandling pågår i NAIS-projektet
Artikel i nyhetsbrevet Service i staden, nr 3 2017: Upphandling för administrativt IT-stöd för skolan startar.

Nyheter på intranätet

- mars 2017 - Nu går NAIS-projektet in i nästa fas
- december 2016 - Nytt administrativt IT-stöd för sektor utbildning på gång