Kontakt

Kontaktuppgifter till projektet. Se vilka som ingår i projektgruppen och styrgruppen.

Projektgrupp

Annika Petersson - Projektledare

Thomas Svensson - Delprojektledare för systeminförandet

Sofie Peters – Delprojektledare för verksamhetsinförandet

Linda Malmsten - Utvecklingsledare och lokal projektledare, förskoleförvaltningen

Karin Lind - IT-strateg och lokal projektledare, grundskoleförvaltning

Viktor Tyrberg – Utvecklingsledare och lokal projektledare, utbildningsförvaltningen

Sven Westin - Lösningsarkitekt

Per Nordqvist - Lösningsarkitekt

Carina Hjelm – Utbildningskoordinator, förvaltning

Annika Arktedius - Projektresurs, förvaltning

Ulrika Front - Projektresurs, förvaltning

Peter Lundberg - Projektresurs, integrationer

Mikael Tellefsen - Förändringsledning

Martina Barkman - Testledare

Steve Berkhuizen – Integrationsarkitekt

Per Gustavsson – Informationssäkerhetsansvarig

Dick Orrmyr – projektresurs beslutsstöd

Malin Gustafsson - projektkommunikatör

Styrgrupp

Stefan Osla - Förskoleförvaltningen

Ulla Jonsson - Förskoleförvaltningen

Per Wikström - Grundskoleförvaltningen

Lars Hermansson - Utbildningsförvaltningen

Bo Drysén - Utbildningsförvaltningen

Maria Holmgren - Konsument och Medborgarservice

Ylva Bergstedt - Intraservice

Marcus Storm - Intraservice

Kristina Strand - Intraservice

Carina Helgesson Björk - Intraservice (tf. projektägare)