Intraservices tjänster

Nytt administrativt it-system i skolan - NAIS

NAIS är ett projekt för att upphandla och införa ett nytt administrativt system för utbildningsområdet i Göteborgs Stad. Såväl förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen som utbildningsförvaltningen omfattas av projektet.

Det nya systemet, IST Administration, kommer att ersätta de nuvarande systemen, Procapita och Gerda, som har många år på nacken och inte längre motsvarar verksamhetens behov.

Digital närvarohantering

Inom ramen för NAIS ingår också införandet av digital närvarohantering i förskola, familjedaghem och fritidshem. Det är ett webbaserat digitalt verktyg där pedagoger kan sköta närvaron. De kan enkelt se vilka barn som är på plats, se vistelsetider och annan relevant information. Vårdnadshavare kommer med hjälp av appen IST Home Skola kunna registrera sitt barn närvaro, anmäla sjukfrånvaro eller ledighet.

Försening för förskolan och fritidshem

Den 1 november beslutade förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen tillsammans med Intraservice att senarelägga införandet av vårt nya administrativa system, IST administration. Anledningen till senareläggningen är att vi har upptäckt brister i en del nödvändiga funktioner. Planen var att förskoleförvaltningen och kommunala fritidshem skulle börja använda systemet den 24 november.

– Det är såklart tråkigt att besluta om att senarelägga ett införande. Men det är viktigt att funktionerna i systemet håller god kvalitet och fungerar så som vi vill för att inte belasta verksamheten. Vi arbetar just nu för att ta fram en ny tidplan. säger Annika Petersson som är projektledare på Intraservice för införandet av det nya administrativa systemet.

 Mer information om ny tidplan och det fortsatta arbetet kommer.

Kontakt

Projektledare
Annika Petersson, Intraservice

Projekt- och styrgruppsmedlemmar
Klicka här.

Vart vänder jag mig med frågor?

Skicka ett e-post till: nais@intraservice.goteborg.se

Tidplan

Här kan du läsa om tidplanen för införandet av IST administration och om digital närvarohantering i stadens förskolor, familjedaghem och fritidshem.

Klicka här.

${loading}