Intraservices tjänster

Införa PMO etapp 2

Projektet ska införa nya funktioner i IT-stödet PMO. PMO är verksamhetssystemet som hälso- och sjukvården i Göteborgs Stad använder. De nya funktionerna och förändrade arbetssätt kommer att påverka cirka 1 100 legitimerade medarbetare inom stadens hälso- och sjukvårdsverksamheter, primärvård och slutenvård. Indirekt påverkar förändringarna även medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinder samt patienter och anhöriga.

Förändringarna i PMO innebär förändrat arbetssätt kring vårdplaner och skapar möjlighet till ett mobilt arbetssätt. Projektet ska införa:

  • en ändamålsenlig vårdplan, som gör det enklare att dokumentera och följa vårdplanerna.
  • en ändamålsenlig tidbok på webben, så att medarbetaren kan komma åt sin kalender med dagens besök via mobiltelefon och inte behöver skriva ut på papper.
  • en ändamålsenlig hantering av vårdbegäran, som gör det enklare att dokumentera en hanterad vårdbegäran.

Alla de nya funktionerna ska bidra till ökad kvalitet, effektivitet och enklare arbetssätt för personalen.​ Tidbok på webb och vårdplan bidrar också till att säkra överskådlighet och att patientbesöken utförs i rätt tid och med rätt omfattning

Projektet pågår under perioden 1 februari 2021 till 30 juni 2022.

${loading}