Lansera Digitala navet

Ett nytt, relevant och funktionellt intranät och den naturliga ingången till den digitala arbetsplatsen för oss som arbetar inom Göteborgs Stad. Det är målet med det digitala navet.

Det digitala navet är ett nytt intranät med information medarbetaren behöver för att utföra sitt jobb eller kring sin anställning. Men det digitala navet är också en plats att starta arbetet, en ingång till den digitala arbetsplatsen. Det handlar om att ta del av information men också om att samarbeta och att enkelt komma åt sina verktyg och tjänster.

Fokus på medarbetaren

Det digitala navet utgår från medarbetaren och medarbetarens behov. Medarbetaren ska enkelt kunna ta del av den information som hen är i behov av. Det här ställer krav på att vi kan anpassa innehållet beroende på medarbetarens organisation, roll eller intressen.

Lätt att hitta med ämnesorientering

Vi går mot en ämnesorienterad innehållsstruktur, vilket innebär att ett ämne har en plats och att flera organisationer samlar sin information kring ämnet. På dagens intranät finns information om samma ämne ofta på flera platser.

Samarbete och dialog

Det digitala navet byggs i Office 365/Sharepoint vilket gör det enkelt att komma åt samarbetsfunktioner och övriga verktyg i Office 365.

Aktuellt

Under 2022 arbetar vi med att ta fram basen för det digitala navet. Vi utvecklar teknik och innehåll och planerar hur och i vilken ordning vi ska lansera det Digitala navet i staden. Målet är att lansera Digitala navet i slutet av 2022 samt under början av 2023.