Införande IT-stöd för avvikelsehantering

Projektet syftar till att implementera ett nytt IT-stöd för avvikelsehantering. Miljödatas Lisa/Stella kommer att bytas ut till IA-systemet från AFA Försäkring. IT-stödet kommer att ingå som en kommungemensam tjänst och berör därför stadens samtliga förvaltningar och bolag. Inom ramen av projektet hanteras avvikelsehantering inom riskbedömning, tillbud, arbetsskada, otillåten påverkan och kränkande särbehandling.