Nyhetsbrev

Nyheter från GO-DigIT publiceras på välfärdsförvaltningarnas egna intranät. Vi samlar dem här för er som inte har tillgång till dess intranät, eller för att man ska kunna ta del av informationen vid ett senare tillfälle.

  • Digital kompetensutveckling för medarbetare och chefer genom GO-DigIT 2.0

    2022-02-02 | Förvaltningen för funktionsstöd Nu finns det möjlighet för chefer att erbjuda medarbetare digital kompetensutveckling genom utbildningssatsningen GO-DigIT 2.0. Förvaltningen för funktionsstöd har beslutat att det ska finnas minst en IT-ambassadör per enhetschef som utbildar medarbetarna.

  • GO-DigIT fortsätter stötta din digitala utveckling

    Utvecklingsprojektet GO-DigIT lever vidare i ny form och ser till att du kan fortsätta ta del av utbildningar för att höja din digitala kompetens.

  • GO-DigIT förlängs

    2021-01-22 | Projektet GO-DigIT har blivit förlängt till den sista juni 2021. Just pågår arbete med att se över hur projektet ska organiseras för att möta upp behoven i de nya förvaltningarna. Fram tills dess går det att boka in utbildningar som vanligt.

Gå till sida:

  • 1