Kompetensutveckling för chefer inom digitalisering

Under 2022-2023 med start hösten 2022 erbjuds du som är chef och chefsstöd inom FFS och ÄVO ett utbildningspaket som ger möjlighet till egen kompetensutveckling som kan omsättas i det vardagliga arbetet. I paketet ingår tre seminarier samt utbildningar och workshops i praktisk IT-kunskap.

Samhället blir alltmer digitaliserat och så även Göteborgs Stad. Det är viktigt för både chefer och medarbetare att känna sig trygga med stadens digitala system och verktyg, samt förstå digitalisering i ett större sammanhang. Utbildningspaketet erbjuds inom ramen för GO-DigIT2.0 som är en satsning med syfte att öka den digitala kompetensen hos medarbetare i Göteborgs Stad samt stötta i digitala arbetssätt.   Seminarium
29 september – Att leda i en digital tid 

Johan Magnusson, professor vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet, talar om digitalisering i offentlig sektor, utmaningar och möjligheter samt att leda i en digital tid. Representanter från FFS och ÄVO samt SLK berättar om pågående arbeten inom digitalisering och verksamhetsutveckling.  

Kl 13.30–15.30. Digitalt via Teams. 

11 november - Digitalisering inom Göteborgs Stad – metoder och arbetssätt för ökad digitalisering 

Vilka metoder och arbetssätt finns som stöd till dig som chef vid digitalisering?
Representanter från FFS, ÄVO, SLK och Intraservice berättar om Göteborgs Stads framtagna metodstöd med syfte att underlätta arbetsprocesser där digitalisering bidrar till verksamhetsutveckling. 

Kl. 13-15. Digitalt via Teams 

2 december - Digitalisering inom FFS och ÄVO – goda exempel och arbetssätt

Hur kan arbete med konkret digitalisering se ut i förvaltningarna? Representanter från FFS, ÄVO samt Intraservice berättar om pågående arbeten inom förvaltningarna och ger goda exempel på digitalisering och verksamhetsutveckling som sker i verksamheterna. Förvaltningarna ger också exempel på arbete med digitala färdplaner. 

Kl. 13-15. Digitalt via Teams 

Anmäl dig här via länken till respektive seminarium

 

Utbildningar  - praktisk IT-kunskap, webbutbildningar och workshops

I utbildningsportalen kan du gå webbutbildningar samt anmäla dig till utbildningar i Praktisk IT-kunskap för chefer. Sök på GO-DigIT för att se hela utbudet. Ytterligare tillfällen publiceras regelbundet. 

 

Fakta 

GO-DigIT 2.0 är en utbildningssatsning finansierad av Omställningsfonden 2021-2023. Syftet är att utbilda medarbetare inom Göteborgs Stad för att öka den digitala kompetensen och stötta i digitala arbetssätt. 

Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta: