Intraservices tjänster

GO-DigIT fortsätter stötta dig
i din digitala utveckling

GO-DIGIT

GO-DigIT är en utbildningssatsning som började som ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet drevs av Intraservice tillsammans med de sex socialförvaltningarna (äldre samt vård– och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltning nord, socialförvaltning sydväst, socialförvaltning centrum och socialförvaltning Hisingen.

Utbildningsprojektet finansierat av ESF avslutades i augusti 2021, men GO-DigIT lever vidare i ny form som GO-DigIT 2.0 och ser till att du kan fortsätta ta del av utbildningar för att höja din digitala kompetens. 


SYFTE GO-DIGIT 2.0

 • Stärka den grundläggande digitala kompetensen hos ”sällan-användare” av digitala verktyg
 • Öka den digitala kompetensen och förändra arbetssätt hos ”ofta-användare” av digitala verktyg
 • Stötta organisationen i tillämpning av digitala arbetssätt


GO-DIGIT 2.0

Nytt blir att DigITsens roll försvinner men IT-ambassadörerna blir kvar och fortsätter erbjuda utbildningstillfällen i verksamheten. Du kommer också kunna anmäla dig till utbildningar via utbildningsportalen, tillfällen läggs kontinuerligt upp under hösten.


För de IT-ambassadörer som kan fortsätta att utbilda är det viktigt att föra en dialog med sin chef eftersom IT-ambassadörernas tid inte längre kan ersättas av projektmedel. Flera chefer satsar dock redan på kommande utbildningar och det pågår en dialog kring förutsättningarna för IT- ambassadörerna på förvaltningsnivå.


MÅLGRUPP

Målgruppen är fortsatt medarbetare inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd. Men även andra målgrupper inom stadens verksamheter är välkomna att delta i utbildningssatsningar.  


GO-DigIT slutrapporter

Lyssna på en kortversion av slutrapporten (16 min). Här berättar projektledare, utbildningsledare, DigITsar och IT-ambassadörer om sina erfarenheter och reflektioner om utbildningsprojektet GO-DigIT, som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med GO-DigIT 2.0. 


Läs hela GO-DigITs slutrapport här (klicka på bilden):

Swecos utvärdering:

Så utbildar vi i GO-DigIT 2.0

TRAIN THE TRAINER METODEN 

GO-DigIT 2.0 använder metoden train the trainer för att sprida kunskap och utbildningar inom verksamheterna. Enheterna utser IT-ambassadörer som får utbildning i GO-DigITs utbildningsutbud, och ​IT ambassadörerna utbildar sen sina kollegor.


​Det finns många fördelar med att en kollega håller utbildningar för sina kollegor istället för att någon ”utifrån” kommer och håller utbildningen. Till exempel kan det vara lättare att våga ställa en fråga till någon man känner. En annan fördel är att kunskapen och kompetensen som IT-ambassadören har finns kvar i verksamheten även framöver. ​

SÅ KOMMER NI IGÅNG HOS ER 

 • Enhetschefen utser en eller flera IT-ambassadörer.  
 • IT-ambassadören går med i vårt Team i Teams, GO-DigIT – IT-ambassadörer
 • IT-ambassadören anmäler sig till en av GO-DigITs introduktionsträffar (ca 3h). 
  ANMÄLAN INTRODUKTION 
 • IT-ambassadör och chef går tillsammans igenom vilka av GO-DigITs utbildningsmoduler som är relevanta för er enhet.  
 • IT-ambassadören tar del av utbildningsmaterialet och kan också gå någon av våra utbildningar innan utbildningar genomförs på egen hand  
  ANMÄLAN UTBILDNINGSTILLFÄLLEN FÖR IT-AMBASSADÖRER  
 • I vårt Team i Teams,  GO-DigIT – IT-ambassadörer hittar IT-ambassadören nyheter, information samt GO-DigITs utbildningsmaterial. 


IT-AMBASSADÖR 

Kan vem som helst vara IT-ambassadör? Det korta svaret är JA! 
Du behöver inte ha några expertkunskaper, du får en genomgång i materialet och tydliga instruktioner. Du får gärna vara intresserad av att hjälpa och inspirera kollegor och visa vilka digitala möjligheter som finns och hur verksamheten kan dra nytta av dem.  


IT-AMBASSADÖRENS ROLL 

 • Att utbilda kollegor på arbetsplatsen i olika digitala verktyg med hjälp av GO-DigITs utbildningsmaterial  

 • Att inspirera kollegor och visa vilka digitala möjligheter som finns och hur deras verksamheter kan dra nytta av dem   

 • Att stödja kollegor i att hantera digitala verktyg och tjänster och visa hur dessa kan vara ett stöd i deras arbete 

 • Att delta i nätverksmöten som en del i utvecklingen och föra arbetet framåt mot önskat mål.  


UTBILDNINGSMODULER 

IT-ambassadör och enhetschef väljer tillsammans vilka utbildningsmoduler som är relevanta för er enhet. Ni kan välja att plocka ihop olika moduler utifrån era behov. Läs mer i utbildningskatalogen som samlar alla utbildningsmoduler för att se vilka utbildningar som passar er verksamhet.

Utbildningarna hittar IT-ambassadören i vårt Team i Teams, GO-DigIT – IT-ambassadörer.   


IT-AMBASSADÖRSTRÄFFAR 

Go-DigIT erbjuder träffar för alla IT-ambassadörer.  Där får du som IT-ambassadör möjlighet att få inspiration och fördjupad kunskap inom olika ämnen som rör digitalisering och välfärdsteknik.  

Vi bjuder in till träffarna via vårt Team i Teams, GO-DigIT – IT-ambassadörer.

Är du ny IT-ambassadör och inte har tillgång till teamet? 
Mejla Emma Wissö, utbildningsledare emma.wisso@intraservice.goteborg.se


Kontakt

Utbildningsledare

Anne Belfrage

Linnea Schölander

Emma Wissö


Nyheter

Nyheter från GO-DigIT publiceras på socialförvaltnigarnas egna intranät. Vi samlar dem under fliken Nyheter för er som inte har tillgång till dessa intrnät, eller för att man ska kunna ta del av information vid ett senare tillfälle.

Här är den senaste nyheten från GO-DigIT:

GO-DigIT fortsätter stötta din digitala utveckling


Senast uppdaterat

${loading}