Gemensamma tjänster inom IT

Projektet ska föra in Göteborgs Stads bolag som kunder i stadens gemensamma interna IT-tjänster. Varje bolag läggs upp som ett eget delprojekt.

Här kan du läsa mer om våra IT-tjänster.

I den här powerpointen kan du ta del av en kort version av projektplanen samt tidplanen, beslutade av ledningsgruppen för verksamhetsområde IT på Intraservice den 3 juni 2021.