Om projektet

Kommunfullmäktige har beslutat att Göteborgs Stad ska synliggöra, utveckla och samordna erbjudandet av förmåner till de anställda som en del av insatserna för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

Syftet är att bidra till en god arbetsmiljö, öka medarbetarnas förutsättningar att ta del av personalförmånerna och därigenom bidra till att säkra kompetensförsörjningen i Göteborgs Stad på lång sikt. 

Stadens förvaltningar och bolag har också ett behov av att få en gemensam, användarvänlig och effektiv hantering av personalförmånerna för att underlätta för chefer och medarbetare. 

Efter att ha genomfört flera undersökningar och analyser har ett beslutsunderlag tagits fram. Där har vi kommit fram till att en tjänst från en extern leverantör i form av en förmånsportal är den lösning som ger bäst måluppfyllelse.

De undersökningar och analyser som gjorts är:

  • Enkät för att kartlägga vilka förmåner som förekommer i hela staden.
  • Utrett och konkretiserat önskningar från en workshop som hölls med HR-chefer och fackrepresentanter hösten 2016. 
  • Analyserat risker och möjligheter med olika alternativ. 
  • Undersökt skatteregler för olika förmåner. 
  • Reviderat den kostnads- och nyttoanalys som gjordes för två år sedan. 
  • Talat med leverantörer och användare av olika tjänster som finns på marknaden. 
  • Analyserat de alternativ vi har i förhållande till möjligheten att uppfylla strategiska mål och nyttor. 
  • Tittat på de tekniska förutsättningarna för att ta fram bra lösningar.

Vad är förmånsportalen? 

Förmånsportalen är en digital tjänst för att synliggöra och administrera förmåner. I förmånsportalen får medarbetare full överblick  över vilka förmåner hen har som anställd i Göteborgs Stad – från lön och tjänstepension till friskvårds- och cykelbidrag. Det går exempelvis att beställa gymmedlemskap och Västtrafikkort direkt i portalen, vilket minskar administrationen. Inloggning i förmånsportalen går via intranätet eller i mobilen via en app.