Ovan de olika faserna för införandet för perioden april 2019 till november 2020.

Införande och tidplan

Upphandlingen av en förmånsportal blev färdig i februari 2019. Benify heter den vinnande leverantören. Nu inleds införandet och utrullningen till stadens alla förvaltningar och bolag.

Övergripande tidsplan förmånsportalen (pdf)