Frågor och svar

Vad är Förmånsportalen?

Enkelt kan man beskriva det som att du får alla dina förmåner presenterade på ett ställe. Men Förmånsportalen erbjuder inte bara de förmåner du har som tillsvidareanställd i Göteborgs Stad. Via leverantören av Förmånsportalen får du tillgång till ett stort antal rabatterbjudanden av olika slag.

När du ska redovisa kvitton för utlägg för din friskvård blir det enklare för din HR-avdelning att hantera detta via Förmånsportalen.

Vilka får tillgång till Förmånsportalen?

Som medarbetare med månadslön får du inloggningsuppgifter till Förmånsportalen. Timanställda kan istället läsa om sina förmåner på Intranätet.

Hur hittar jag Förmånsportalen?

Förmånsportalen finns mitt på Personalingångens medarbetarsida. Den är enkel att hitta. Du kan också gå in på formansportalen.goteborg.se eller via appen Benify i mobilen.

Se presentationsmaterialet om Förmånsportalen här.

Om jag har ett kvitto för friskvård eller cykeltillbehör, var lämnar jag det?

Då skickar du det i ett kuvert till leverantören av Förmånsportalen, Benify. Adress och instruktioner finns i Förmånsportalen.

Om min massör eller mitt gym inte finns i Förmånsportalen, hur gör jag då?

Du kan betala din friskvårdsaktivitet själv och spara originalkvittot för att därefter skicka in det till Benify. Du kan också tipsa din friskvårdsaktör att anmäla sig till Benify för att komma med i portalen.

Vad beror det på om jag inte kan logga in? Vart vänder jag mig då?

På inloggningssidan finns det en länk till Benifys support dit du kan vända dig för att få hjälp att logga in.

Vad är felet om jag inte ser allt som jag har rätt till i Förmånsportalen?

Din individuella information i Förmånsportalen baseras på information från lönesystemet. Om nånting inte stämmer så kan det bero på att du till exempel bytt anställning eller saknar någon information i lönesystemet.

Förmånsportalen kostar pengar. Sparar detta något för staden?

Räknar man in administrationen av alla friskvårdskvitton, att medarbetaren fixar kvitton och går till sin administratör och sedan får attest av sin chef, så sparar det tid. 

Vad kostar det per år?

Göteborgs Stad betalar för Förmånsportalen. Detta är inget som den enskilde medarbetaren betalar utan varje förvaltning och bolag bekostar förmånsportalen för sina medarbetare via ekonomimodellen.

Vad beräknar Göteborgs Stad att spara med Förmånsportalen?

Ett kvitto beräknas ta cirka 30 minuters arbete från att det uppstår till det är hanterat och arkiverat. Alla medarbetare kommer inte med kvitton men det finns de som ger upphov till desto mer administration än bara ett kvitto också. Kostnaden för en förmånsportal är ungefär samma som lönekostnaden motsvarande administration av ett kvitto/medarbetare/år.

Vad får vi med Förmånsportalen som vi saknar idag?

  • Våra förmåner blir synligare för medarbetarna.
  • Det blir en administrativ avlastning hos flera yrkesgrupper.
  • Tillämpningen av stadens förmåner blir mer jämlik.
  • Förmånerna presenteras på samma sätt hos både förvaltningar och bolag.
  • Medarbetaren kan välja erbjudanden individuellt.

Vad vill Göteborgs Stad uppnå med Förmånsportalen förutom att det minskar administration?

Göteborgs Stad vill att fler ska ta ut friskvårdsbidrag. Andra arbetsgivare som har infört liknande förmånsportalen har fått ett ökat uttag av friskvårdsbidrag för att bidraget blir mer lättillgängligt, medarbetaren behöver inte lägga ut pengar själv utan kan använda det direkt i en app eller i datorn. Det blir också tydligare för medarbetaren vad friskvårdsbidraget kan användas till.

Dessutom bidrar förmånsportalen till att Göteborgs Stad blir en mer attraktiv arbetsgivare.”