Etablera tjänst för automatisering med stöd av Robotic Process Automation (RPA)

Projektet är en fortsättning på det utvecklingsarbete kopplat till automatisering genom Robotic Process Automation (RPA) som pågått inom Intraservice sedan 2019.  I år kommer implementering att ske av arbetssätt, roller och ansvar.

Utvecklingsprojekt inom automatisering

Projektet ska bidra till att underlätta och effektivisera möjligheten till att automatisera processer med stöd av RPA. Det ska ske genom att utveckla, testa och färdigställa arbetssätt, organisation samt att ta fram tjänst för automatisering med stöd av RPA.

Projektet bygger på ett nära samarbete med de utvecklingsprojekt som pågår inom Verksamhetsområde HR, Ekonomi och operativt inköp, Vård och omsorg samt IT.

Klicka nedan för att läsa mer om de verksamhetsprojekt som pågår inom automatiseringsområdet.

Automatisering inom område ekonomi

Automatisering inom område operativt inköp

Pilot automatisering av tjänstgöringsintyg (HR)

Automatisering av försörjningsstöd


Kompetenscenter för digitalisering och robotisering

Projektet har också ett nära beroende till uppdraget att bilda ett kompetenscenter för digitalisering och robotisering.

Hur de olika delarna hänger samman

Projektet Etablera tjänst för automatisering med stöd av RPA, utvecklas samtidigt som de olika verksamhetsprojekten pågår. Tillsammans bidrar de till uppdraget att bilda ett kompetenscenter för digitalisering och robotisering.             

Nedanstående illustration visar hur de olika delarna hänger samman.
Projektets mål/resultat

  • Ta fram tjänst/tjänsteerbjudanden RPA. I första steget för kommungemensamma tjänster. Därefter för staden i steg två.

  • Färdigställa produktionsmodell och mallar för automatisering med stöd av RPA.

  • Färdigställa roll-och ansvarsbeskrivningar. 

  • Utveckla RPA-team via interimsorganisation.

  • Beskriva tjänstens koppling till uppdrag för “Kompetenscenter för digitalisering och robotisering”. 

 

Projektets tidplan

Q1 2021

Utse projektledare och starta förberedelser 

Q2  2021

Beslut kring direktiv och projektplan samt finansiering för projektet.

Projektet startade 14 april 2021 efter beslut på ILG.