Intraservices tjänster

Ersätta planeringsstöd för vård och omsorg

Sista mars 2023 går avtalet ut för båda de IT-stöd (Phoniro och Kompanion) som ingår i konceptet PluGo. Projektet Ersätta planeringsstöd för vård och omsorg arbetar med att upphandla och införa ett IT-stöd för planering och uppföljning av hemtjänst och boendestöd. Planeringsstödet ska:

  • underlätta det dagliga arbetet med planering och uppföljning.
  • synliggöra brukarnas beviljade behov och verksamhetens tillgängliga resurser.

Tillsammans med arbetssättet, ska planeringsstödet innehålla alla olika parametrar som behövs för planering i verksamheterna.

Både hemtjänst och boendestöd använder PluGo idag. När avtalet för IT-stöden i PluGo går ut sista mars 2023, behöver det finnas ett nytt avtal för IT-stöd för planering och uppföljning av hemtjänst och boendestöd i Göteborgs Stad.

Tidplan och etapper

Projektet pågår från maj 2021 till mars 2023 och arbete är uppdelat i tre faser:

  • Fas 1: upphandlingsunderlag - pågår fram till januari 2022.
  • Fas 2: upphandling - pågår fram till april 2022.
  • Fas 3: införande - pågår fram till mars 2023.

Enligt tidplanen ska IT-stödet börja införas i verksamheterna under hösten 2022.

Vilka är med i arbetet?

Representanter för hemtjänst- och boendestödsverksamheterna finns med i projektgruppen under hela projekttiden.​ Flera personer från verksamheterna ingår i andra arbetsgrupper och referensgrupper samt deltar i workshops.​ Medarbetare deltar också i enkäter och intervjuer.


Dokument

Här hittar du projektets styrande dokument.

Projektdirektiv

Projektplan

Presentationsmaterial

Här hittar du presentationer och annat informationsmaterial från projektet.
${loading}