Projektuppbyggnad

Delprojektet Automatisera inköpsprocesser utgör underprojekt till huvudprojektet Digitalisering inom område inköp.

Huvudprojektet löper från 2020–2022. Målet för projektet är att öka automatiseringen inom stadens inköpsprocesser.

Projektet har nära koppling till och ska samverka med det närliggande projektet Automatisera ekonomiprocesser. 

Klicka här för att komma till projektsidan 

De båda automatiseringsprojekten har också nära koppling till det övergripande projektet etablera tjänst med stöd av Robotic Process Automation, RPA. Du kan läsa mer genom att klicka på länken.