Projektidé och projektmål

Projektets idé är att det ska bidra till mer effektiv och digital hantering med god kvalitet i stadens processer inom operativt inköp, genom att analysera processer ur ett digitaliserings— och automatiseringsperspektiv och förbereda och genomföra automatisering i så stor utsträckning som möjligt.

Projektmålet är att identifiera och analysera processers möjlighet till automatisering och med hjälp av lämplig lösning genomföra automatisering av processerna i så stor utsträckning som möjligt.

Projektet kommer att bidra till att höja kompetens och kunskap kring automatisering med stöd av RPA. Fortsatt samarbete med andra verksamhetsområden, omvärldsbevakning och nätverkande kommer vara centralt för att tillsammans vidareutveckla arbetssätt och metoder kopplat till verksamhetsutveckling med stöd av automatisering.