Om projektet

Projektet Automatisera inköpsprocesser är en fortsättning på projektet Digitalisering inom område operativt inköp som genomfördes 2020. Projektet ska bidra till mer effektiv och digital hantering med god kvalitet i stadens processer inom inköp. Det sker genom att tillsammans med verksamheten välja ut, analysera och genomföra automatisering av lämpliga processer och arbetsmoment.

Automatiseringsprojekten startade med en förstudie 2019.  Den aktualiserade frågor om vad som kan och bör automatiseras inom tjänsteområdet. Det gjordes genom att omvärldsbevaka och lära hur andra kommuner och verksamheter arbetar med automatisering.

Omvärldsbevakningen visade att  många kommuner och regioner använde tekniken RPA, Robotics Process Automation. Sedan dess har projekten arbetat med att välja ut lämpliga processer att testa och tillämpa tekniken. Testerna har fallit väl ut och det senaste året har ett antals så kallade initiativ startas där ytterligare processer automatiserats.

Projektet samarbetar nära med systerprojektet Automatisera ekonomiprocesser, även det med start 2021. Klicka här för att komma till projektsidan.