Leveranser

1. Automatisering av processer

  • Förbereda och automatisera de arbetsmoment/processer som startades 2020/2021.
  • Förbereda och automatisera nya processer och arbetsmoment.

2. Överföra  automatiseringsarbete från projekt till förvaltning för framtida automatisering

  • Standardiserade arbetssätt, roller och ansvar framtagen, beslutad och införd
  • Införa i samverkan med verksamheten
  • Samordning med övrigt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet