Digitaliseringsdagen - en heldag om robotprocessautomation. Seminarium 1 september 2020.

1 september 2020 genomförde verksamhetsområdena HR, Ekonomi och operativt inköp, Vård och omsorg och IT ett heldagsseminarium med temat automatisering via Robotprocessautomation (RPA). Arrangörerna hade bjudit in flera samarbetsparters och gäster som delade med sig av sina erfarenheter, kunskap och forskning kring digitalisering med fokus RPA.

Dagen genomfördes helt digitalt. Varje programpunkt spelades in och kan ses i efterhand.

Inledningsvis redovisades det arbete som pågår på Intraservice just nu.

Vidare berättade representanter från Skellefteå kommun om sin digitala medarbetare Robin som arbetar med lönehanteringen.  Medarbetare från Partille beskrev hur de jobbar med robotisering inom ekonomi, vård och omsorg och utbildning. Kollegor från Kungsbacka kommun berättade om sin resa från teori till verklighet när det gäller RPA. Idag har de en organisation och teknik på plats.

Under seminariet berördes även aktuell forskning. Lupita Svensson, forskare på universitet i Lund, presenterar en färsk studie av hur långt landets 290 kommuner kommit i den digitala automatiseringen av försörjningsstöd. Johan Magnusson från Göteborgs universitet kommer och pratar om digital mognad utifrån vår verksamhet. 

Här nedan är programpunkterna i korthet med länkar till presentationerna samt länkar till de respektive inspelningarna.

1 september  — en heldag med robot i fokus

8.30 – 9.10  Intraservice testar robot

HR, Ekonomi och operativt inköp, Vård och omsorg och IT på Intraservice har ett gemensamt samarbete där fokus är att hitta effektiva arbetssätt, organisation och roller för att arbeta med automatisering bland annat med stöd av RPA. Arbetsgruppen berättar om arbetet och det spännande stegen som vi ska ta i höst då Intraservice ska bli med robot.

Se presentationen här.
Här hittar du bildspelet. (PPT)

9.15 – 10.15 Skellefteå kommuns resa mot och med en digital medarbetare

Åsa Hedlund och Christin Thorsell från Skellefteå presenterar sin digitala medarbetare Robin som jobbar med lönehanteringen.

Se presentationen här.
Här hittar du bildspelet. (PPT)

10.15- 11.30 Kungsbacka kommuns RPA-resa

Cecilia Millheim, Frida Sellman och Teresia Lagus, från Kungsbacka kommun berättar om sin resa från teori till verklighet när det gäller RPA. Idag har de en organisation och teknik på plats.

Se presentationen här.
Här hittar du bildspelet. (PPT)

13.00 -14.00 RPA  inom Partille kommun

Jessica Selin och Lina Ekerbäck från Partille kommun beskriver hur de har arbetat med att implementera RPA i ett stort anta processer inom ekonomi, vård och omsorg och utbildning.

Se presentationen här.
Här hittar du bildspelet. (PDF)

13.00 – 14.00 Forskningsperspektiv - Digital morgnad

Johan Magnusson från GU och Digital förvaltning pratar om digital mognad utifrån vår organisationstyp.

Se filmen här.

14.00-14.45 Forskningsperspektiv - socialtjänsten automatisering

Presentation av en färsk ettårig studie av hur långt den digitala automatiseringen av försörjningsstöd har kommit i landets 290 kommuner. Medverkande:  Lupita Svensson, forskare Lunds universitet

Se presentationen här.
Här hittar du bildspelet.(PDF)

15.00  - 16.00 Kulturresan, effekthemtagning?

Den interna resan som får medarbetarna att uppleva fördelarna med RPA  och börja se roboten som en digital kollega som hjälper en. Medverkande: Johanna Bergman

Se presentationen här.
Här hittar du bildspelet. (PPT)

Här är en länk till programmet i sin helhet. (PDF)