Intraservices tjänster

Begrepp inom digitalisering

"Digitalisering" är ett brett begrepp och kan betyda många olika saker. Här berättar vi lite om de begrepp som är aktuella i projektet. Om du vill fördjupa dig, eller se bilderna i större format, kan du titta på de olika presentationerna under rubriken Läs mer.

Nivåer av digitalisering

Digitaliseringspyramiden är vårt verktyg för att förklara begreppet ”digitalisering”. Digitalisering är en rörelse uppåt i pyramiden. För att se bilderna i större format, öppna presentationen under Läs mer.

Längst ner är de processer som finns på papper. För att sådana arbetsmoment ska kunna effektiviseras måste de först digitiseras. Det kan vara att man omvandlar en blankett till ett digitala formulär eller inför e-blanketter för olika beställningar.

Inspiration till bilden kommer från projektet "Beslutsstöd från grunden".

Digitaliseringen på nivå 0 handlar om att skapa en säker data med så få fel som möjligt. För så länge man inte kan lita på att informationen är korrekt kan man inte göra så mycket vettigt med den. Då ägnar man den mesta tiden åt att försöka korrigera felen.

nivå 1 kan man börja använda informationen på ett konstruktivt sätt. Man kan sortera den i olika kategorier och lager. Här börjar man på så vis kunna effektivisera delar av sina arbetsprocesser eftersom datan går att lita på.

nivåerna 2 och 3 finns det möjligheter att lära sig nya saker utifrån informationen. Det går ofta att se mönster i datan som gör att man kan förutsäga vad som kommer att hända. Detta gör det möjligt att arbeta mer proaktivt än reaktivt, vilket gynnar organisationen på många sätt.

nivå 4 kan man helt automatisera delar av sina processer. Det är då den verkliga nyttan märks. Allt arbete man gjort tidigare betalar sig här. Men man måste alltså börja från rätt håll för att nå hit.

${loading}