Intraservices tjänster

Bolagskonsolideringen

Detta huvudprojekt samlar alla projekt på Intraservice kopplade till att föra in Göteborgs Stads bolag som kunder i de kommungemensamma interna tjänsterna. Både externa och interna projekt samlas under Bolagskonsolideringen.

I takt med att allt fler tjänsteområden är redo att ta emot bolagen som kunder startas nya projekt upp, med tillhörande delprojekt för varje bolag när det är dags.

Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp var först ut och har också kommit längst med att föra in bolagen i sina tjänster. Därefter kommer Gemensamma tjänster inom IT.

Vi har ännu inte startat upp projekt för tjänsteområdena HR samt Kommunikation, ledning och styrning.

Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp

Här kan du läsa mer om hur bolagen går in som kunder i våra tjänster för ekonomi och operativt inköp.

Gemensamma tjänster inom IT

Här kan du läsa mer om hur bolagen går in som kunder i våra IT-tjänster.

Kontakt

Huvudprojektledare

Maria Lindblad
Tel: 070-009 21 97

Konsolidera: Att förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad börjar använda de kommungemensamma interna tjänsterna. Syftet är att utnyttja kapaciteten hos tjänsterna bättre och därmed uppnå effektiviserings- och stordriftsfördelar för staden. 
${loading}