Införa mellanarkiv

Projektet har tagit fram tjänsten Stöd för arkivering som nu lanserats. Tjänsten möjliggör elektroniskt bevarande, hantering och återsökning av digitala allmänna handlingar.

Läs mer om tjänsten i tjänstekatalogen.